Daryeelka caafimaadka Kanada: tusara dadka ku cusub Ontario